flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформація про ТУ

19 квітня 2018, 09:57

У листопаді 2002 року розпочало свою діяльність територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області.

26 листопада 2002 року наказом Державної судової адміністрації України № 5, затверджено Тимчасове положення про територіальні управління Державної судової адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, міста Києві та Севастополі.

На даний час чинним є положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області, затвердженого 25 вересня 2015 року головою Державної судової адміністрації України.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області розташоване в історичному центрі міста Харкова на майдані Героїв Небесної Сотні, 36.

Приміщення, в якому розміщене територіальне управління, є значною історичною та культурною пам’яткою Харківської області, яку було побудовано у 1899 - 1902 роках за проектом всесвітньо відомого архітектора Бекетова Олексія Миколайовича. 

Організаційне, фінансове забезпечення 37 місцевих загальних судів міста Харкова та Харківської області, створення належних умов для діяльності судів, суддів цих судів, реалізація заходів матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду, забезпечується зусиллями 29 працівників, об’єднаних у чотири відділи і один сектор.

Керівництво та співробітники територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області є висококваліфікованими працівниками, які постійно підвищують свій освітній та професійний рівень, отримують другу вищу освіту, деякі з них мають науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).

Слід зауважити, що працівники беруть активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, семінарах та юридичних форумах, на яких обговорюються питання щодо підвищення якості та доступності правосуддя України, у тому числі й у місцевих загальних судах міста Харкова та Харківської області.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області тісно взаємодіє із Харківським регіональним відділенням Національної школи суддів України, куди працівники управління постійно запрошуються в якості викладачів з актуальних питань організації діяльності судів, завдяки чому відбувається не лише обмін досвідом, а й надання методичної допомоги у вирішенні проблемних питань.

За 15 років існування, територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області може з впевненістю характеризувати свою діяльність як високоефективну та професійну.

Завдяки вдалому плануванню, цільовому та раціональному розподілу видатків відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності забезпечується своєчасне та належне забезпечення матеріально-технічних потреб місцевих судів міста Харкова та Харківської області.

Високі показники діяльності відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності також підтверджуються найвищими -  стовідсотковими показниками щорічного оцінювання виконання головним бухгалтером своїх повноважень, що здійснюється  відповідним органом казначейської служби.

Відділом з питань управління об`єктами державного майна постійно здійснюється робота по передачі нежитлових будівель у державну власність. З метою покращення умов розміщення місцевих загальних судів міста Харкова та Харківської області вже передано на баланс управління 31 нежитлову будівлю. Щороку проводиться понад 40 поточних та понад 30 капітальних ремонтів. Серед них і завершений у 2017 році капітальний ремонт Валківського районного суду Харківської області. Нове приміщення повністю відповідає законодавчим вимогам, що ставляться до судових установ.

Щороку укладається близько шестисот договорів, що дає можливість своєчасно та у повному обсязі забезпечити потреби місцевих загальних судів міста Харкова та Харківської області. Значна частина з них укладається за результатами проведених державних закупівель. Зокрема, щороку проводиться понад 30 переговорних процедури та відкритих торгів. На сьогодні, територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області, активно використовує електронні закупівлі системи PROZORRO та укладає договори на конкурентних засадах з учасниками, що мають найбільш економічно вигідні пропозиції.

Відділом по роботі з персоналом забезпечується добір якісного та професійного персоналу державних службовців для місцевих загальних для судів міста Харкова та Харківської області. Постійно ведеться роз’яснювальна робота та надаються методичні рекомендації  для належного виконання своїх обов’язків державними службовцями. У плідній  співпраці з Харківським регіональним відділенням Національної школи суддів України проводяться семінари щодо актуальних питань кадрового забезпечення та проходження державної служби.

Подальшими кроками в діяльності Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь мають бути консолідовані та злагоджені дії щодо усунення правових колізій, швидке реагування на законодавчі зміни шляхом створення внутрішніх роз’яснювальних нормативних актів, вирішення кадрових питань, створення належних умов праці підрозділів, які займаються плануванням та питаннями зaкoнoдaвствa, бюджетним тa фінансовим управлінням, забезпеченням якості тa ефективності правосуддя, питаннями етики тa дисциплінарної відповідальності.